Sbírka

Sophistica Gallery

Sophistica Gallery buduje a spravuje sbírku českého a slovenského výtvarného umění 20. a 21. století. Koncepci sbírky utváří zejména geometrická abstrakce a konstruktivní tendence, reprezentované umělci, kteří se v 60. letech soustředili kolem skupiny Křižovatka a výstavy Nová citlivost (Hugo Demartini, Milan Dobeš, Milan Grygar, Stanislav Kolíbal, Jan Kubíček, Alena Kučerová, Vladislav Mirvald, Zdeněk Sýkora, Miloš Urbásek), kam se polohou tvorby řadí i Jan Wojnar. Někteří z nich paralelně působili v Klubu konkrétistů (Eduard Antal, Jiří Bielecki, František Dörfl, Jiří Hilmar, Dalibor Chatrný, Radek Kratina, František Kyncl, Eduard Ovčáček, Karel Trinkewitz), který se pod teoretickou záštitou Arséna Pohribného brzy rozrostl v široké mezinárodní hnutí.


Sbírka Sophistica Gallery tedy odráží činnost československé výtvarné generace, která se stala nositelkou nejvýraznějších poválečných tendencí – konstruktivismu, op-artu, minimalismu a konceptuálního umění, zapojila se do mezinárodního dění a tvořila v myšlenkové vazbě na představitele evropských uskupení – skupiny GRAV ve Francii, Zero v Německu a Nul v Holandsku s výrazným vztahem k experimentu a zájmem o aktuálně se rozvíjející vědní obory a poznatky na poli přírodních věd. Sbírka však nezůstává ukotvena v okruhu nejstarší generace, ale postupně obrací zájem i k autorům mladším, kteří na zmíněné uvažování navazují aktuálními přístupy. Sem patří zejména Magdalena Jetelová pracující s kouřem a laserem, nebo Václav Krůček zaměřující se neuchopitelnost optických dějů.

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.