Zrzavý Jan (1890 - 1977)

„Mé umění je předvedení oněch stavů duše, kotvících v samé tmě podvědomí bytosti člověkovy, z nichž všechno jeho dění vzniká a navenek se projevuje.“ Významný český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a představitel avantgardního umění 20. Století, Jan Zrzavý, se narodil 5. listopadu 1890 v obci Vadín - Okrouhlice nedaleko Havlíčkova Brodu a zemřel 12. října 1977 v Praze. Pocházel z učitelské rodiny. Jeho otec Jan Zrzavý působil jako řídící na venkovské jednotřídce. Uznával spíše praxi, nežli obvyklou výuku. Dále se věnoval podnikání v oboru včelařství a zahrádkářství. Spolu se synem příliš nevycházeli. Nemohli se shodnou zejména v cestě synova života. To s matkou Vilémou (rozenou Kaizlovou) vycházel mladý Jan dobře. Už proto, že pocházela z měšťanské rodiny, kde měli spíše umělecké sklony. Jan Zrzavý vyrůstal spolu se svými osmi sourozenci (celkem sedm chlapců a dvě děvčata). Se svými vrstevníky však nesplynul. Malý senzitivní chlapec se nejraději oddával snění a představivosti. Právě zde můžeme hledat inspirativní počátky malířovi krajinné tvorby. Celý život se vracel k zážitkům z dětství, na kterých lpěl, stejně jako na starých rodinných tradicích, které jej provázely až do jeho smrti. V rodině si s malým Janem nevěděli moc rady. Zpočátku chtěl být sochařem, poté hercem, spisovatelem, poustevníkem nebo malířem. Studoval nejdříve na gymnáziu v Havlíčkově Brodě a na reálce v Kutné Hoře. Učení mu tam však příliš nešlo. Proto přešel na měšťanku do Přibyslavi a poté opět do Havlíčkova Brodu, kde už studium zvládal a měl tak prostor na svou počáteční malířskou tvorbu. Jak už ale bylo tehdy typické, rodiče neviděli v malování velkou budoucnost, a proto se Jan Zrzavý přihlásil v roce 1905 na stavební průmyslovku v Brně. To však Zrzavého vůbec nebavilo a taky to bylo znát na jeho studijních výsledcích. Od školy jej „zachránil“ až zánět ledvin. Lékaři mu nedávali mnoho šancí. Tím obměkčili otcovo stanovisko a ten odvezl svého syna roku 1906 do Prahy, kde se mladý nezkušený Zrzavý neúspěšně pokusil o přijetí na Uměleckoprůmyslovou školu. Zapsal se proto do soukromé malířské školy Karla Reisnera, poté Františka Županského a nakonec do ateliéru Františka Ženíška. Po roce se o přijetí pokusil znovu, úspěšně. Nastoupil tak do ateliéru profesora Emanuela Dítěte. Obsah výuky však neodpovídal jeho představám, a proto po dvouletém působení studium ukončil (1909) nebo byl spíše vyloučen, protože školu zanedbával a měl tedy prý špatný vliv na spolužáky. Co se týče Zrzavého tvorby, tak jeho počátky měly obvyklou podobu instinktivního talentu a na druhé straně zase vyjadřování náhodné povahy věci. Už od dětství velice citlivě vnímal své okolí. Nejvíce na něj zapůsobily kresby z kalendářů od Mikoláše Alše, které mu ukazovaly a přibližovaly každodenní svět, ve kterém žil. Při svém působení na brněnské průmyslovce objevil krásy moravského života a tehdejšího folklóru. Po příchodu do Prahy se mu poprvé naskytla možnost seznámit se s díly velkých mistrů, které do té doby neviděl, a které jej podněcovaly k vlastní tvůrčí činnosti. Oblibu našel v některých známých malířích jako např. Mistr třeboňský, Dürer, Leonardo nebo Munch, jehož výstava v roce 1905 hluboce zasáhla mladé malíře, kteří později vystavovali pod záštitou skupinyOsma. I když však členy skupiny neznal, ani jejich výstavy neviděl, byla jeho tvorba s programem skupiny úzce svázána. Dosvědčují to obrazy vzniklé kombinací impresionismu a neoimpresionismu pod vlivem francouzské malby (Zátiší s jablky, Zátiší s česnekem, 1907; Kampa, 1907). Veškeré inspirativní zážitky vyvrcholily na výstavě francouzského impresionismu, kde se Zrzavý seznámil s díly van Gogha nebo Gauguina. V roce 1907 jej cesta zavedla na velice krátký čas do francouzské metropole nad Seinou, kde jej lákala touha po poznávání. V Paříži však nenašel žádnou spřízněnou duši, a proto byl nucen po pár dnech odjet zpět do Čech. Cesta mu však přinesla mnoho zkušeností, seznámil se blíže s Leonardovými pracemi a probudila v něm touhu po návratu do Francie. Nedlouho po návratu domů namaloval Jan Zrzavý svůj první pastelový obraz s názvem Údolí smutku. O něco později vznikla jeho první olejomalba a v roce 1909 namaloval obrazy Veselé poutnice, Nokturno, Poslední píseň nebo Antikrist. V tomto období tvořil pod vlivem expresionismu a symbolismu. Soukromý život Jana Zrzavého se velice intenzivně prolínal se svět představ umocněného uměním a literaturou, kterou si oblíbil. Četl knihy od Byrona, Dostojevského nebo Julia Zeyera, který ho svou poezií ovlivnil asi nejvíce (Zeyerova zahrada, 1908; Zahrada z kláštera sestry Pascaliny, 1908). V období před první světovou válkou můžeme v tvorbě Jana Zrzavého pozorovat silný vliv ze strany kubistické tvorby českého umělce Bohumila Kubišty, ve kterém si Zrzavý našel svou spřízněnou duši a přítele. Jeden z prvních náznaků syntetického úsilí zjednodušení tvarů se objevuje v díle Hlava tanečnice namalovaného v roce 1910. Jan Zrzavý byl velice učenlivým žákem a brzy se plně ztotožnil názory a přesvědčením, kterému Kubišta věřil (Andělská návštěva, 1911; Snoubenci, 1911; Spící hoch, 1912), avšak čistému kubismu Zrzavý nepropadl. Na podzim roku 1912 se představil se svými obrazy na výstavě pořádané uměleckým sdružením Sursum v Obecním domě v Praze. Společně s ním vystoupili umělci jako Konůpek, Váchal, Adámek atd. Sdružení se však za krátký čas rozpadlo a Zrzavý se ještě v tom samém roce stal mimořádným členem Skupiny výtvarných umělců Mánes, odkud v roce 1917 vystoupil. Koncem roku 1912 namaloval Zrzavý obraz s názvem Kázání na hoře, který měl představovat souhrn malířových nabytých zkušeností získaných od Kubišty. V roce 1913 se jeho tvorba přiblížila k rysům kubismu snad nejvíce (Portrét, Krasavec, Zátiší s konvalinkami, Spasitel). Dále se nechal inspirovat biblickými výjevy, na základě nichž vznikla díla jako Biblická krajina (1913), Diana (1913), Jitro (1919). V období první světové války navázal Jan Zrzavý přátelství s Josefem Čapek a Václavem Špálou. Toto přátelství vyústilo v roce 1918 ve vznik umělecké skupiny Tvrdošíjní a tentýž rok uspořádal v Topičově salonu svou první samostatnou výstavu. Krátce na to onemocněl malíř tyfem, ze kterého se musel delší dobu léčit. Počátky dvacátých let znamenaly syntézu podnětů symbolistních a kubistických. Základní tvarová a výrazová problematika jeho děl přetrvala velmi zřetelně např. v díle Vdova z roku 1920. V roce 1923 se stal Jan Zrzavý členem Umělecké besedy, kde se účastnil členských výstav a kromě jiného začal také ilustrovat publikace ve vydavatelství Aventinum jako např. Máchův Máj (1924) nebo Erbenovu Kytici (1927). V polovině dvacátých let začal znovu cestovat. Poprvé se podíval do Itálie a v roce 1924 znovu navštívil Francii, kde si otevřel svůj vlastní ateliér. O rok později pobýval v Bretani, kde maloval převážně krajiny (Camaret, 1926; Kostel v Camaretu,1927; Náves v Keumeuru, 1929). Od roku 1930 vystavoval své obrazy pravidelně v Alšově síni spolku Umělecká beseda. Příchod druhé světové války vnímal Jan Zrzavý velice intenzivně. Bylo to už po druhé, co zažíval děsy a hrůzy, které přinášela válka. Ve svých krajinách kladl důraz na osudovost (Via Appia). V roce 1942 si pronajal byt ve Vodňanech. Koncem války nesměl, jako většina umělců, vystavovat, jelikož byl označen za „zvrhlého“ umělce a hrozilo mu totální nasazení. V Roce 1947 oslavil konec světové války obrazem s názvem Pomník Rudé armády před odhalením. Mezi lety 1947 – 1950 působil Jan Zrzavý jako profesor malby a kompozice na katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci. Ve své tvorbě navazoval až do roku 1960 na dřívější tvůrčí přístup krajinomaleb. V roce 1966 byl ve svých pětasedmdesáti letech jmenován národním umělcem. I přes takto pokročilý věk však nezanechal cestování. Opětovně navštěvoval Bretaň a jistou proměnu v jeho tvorbě znamenaly i cesty do Řecka, kde se nechal okouzlit archaickým řeckým sochařstvím a také zde našel novou krajinou pro své obrazy (Poseidonův chrám na mysu Sunion). Svým pozdním dílem završil Zrzavý svou krajinomalbu, v níž se snažil vyjádřit smysl posledních desetiletí a vztah ke světu. Dílo Jana Zrzavého je velice obsáhlé a historicky vrstevnaté. Shrnul v něm několik etap vývoje výtvarného umění dvacátého století přes symbolismus, expresionismus, impresionismus, kubismus, až k projevům hluboce duchovním.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.