Smetana Jan (1918 - 1998)

Jan Smetana, významný český moderní malíř, se narodil 3. října 1918 v Praze na Smíchově. Jeho otec byl hydrolog, jeden ze zakladatelů Výzkumného ústavu hydrologického a hydrodynamického T. G. Masaryka. Jeho matka byla absolventkou konzervatoře a byla ředitelkou pensionu v Krči. V pěti letech se celá rodina přestěhovala do Střešovic. Od roku 1928 začal studovat československou státní reálku v Praze 7. Již v tomto útlém věku pravidelně navštěvoval galerie a výstavní síně. V roce 1936 úspěšně složil maturitní zkoušku a rozhodl se pro studium profesury výtvarné výchovy na fakultě architektury, které fungovala při ČVUT v Praze. Zde byli jeho učiteli Oldřich Blažíček, Karel Pokorný a Cyril Bouda. Docházel i k doktoru Vincenci Kramářovi na prohlídky jeho soukromých sbírek. Během tohoto období se již sám pokoušímalovat i mimo program školního studia. 17. listopadu 1939 byl zatčen gestapem a deportován do koncentračního táboru Sachsenhausen, z něhož byl propuštěn až do 20. dubna 1940. Po propuštění pracoval jako výpomocný učitel kreslené na gymnáziu v Ostrovní ulici až do doby, než byl ústav uzavřen Němci. Roku 1941 začal studovat na Uměleckoprůmyslové škole v ateliéru u profesora Antonína Strnadela, kde ale vydržel pouhý jeden rok. Po osvobození Československa dokončil vysokou školu a nastoupil jako odborný asistent profesora Martina Salcmana v ústavu malby na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Odtud odešel v roce 1950, aby se mohl plně věnovat jen vlastní tvorbě. Roku 1967 nastoupil jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se ujal speciálního ateliéru pro figurální a krajinářskou malbu. Ke dni 31. 12. 1983 ukončil na vlastní žádost pedagogickou činnost na AVU. O tři roky ukončil svou činnost na AVU úplně, kvůli narůstajícím rozdílným názorům, mezi ním a nově příchozími studenty. Uchýlil se znovu do klidu svého ateliéru a věnoval se již jen vlastní tvorbě. Byl členem Skupiny 42. Tato skupina se začala formovat kolem roku 1941, kdy se její budoucí členové začali scházet u Jana Smetany v jeho ateliéru (ten se nacházel v podkroví jejich domu). Zde v jeho ateliéru též 27. listopadu 1942 Skupina 42 oficiálně vznikla. Jan Smetana byl členem Výtvarného odboru Umělecké besedy v Praze. Byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Roku 1956 byl zvolen předsedou výboru Českého fondu výtvarných umělců a o rok později se stal členem skupiny 58. Roku 1967 pořádal samostatnou výstavu vGalerii umění vOlomouci. Poprvé vystavoval společně se Skupinou 42 roku 21. března 1943 v Nové Pace. První samostatnou výstavu pořádal v roce 1948 v Topičově salónu v Praze. Roku 1965 pořádal další samostatnou výstavu, které se konala v Galerii umění v Karlových Varech a o rok později, v roce 1966, v Nové síni v Praze. Roku 1969 proběhla jeho samostatná výstava v Dánsku, o rok později pak ve Vídni. První samostatné výstavy ve Spojených státech amerických se dočkal v roce 197, která se konala v Seatllu. Roku 1976 pořádal samostatnou výstavu v Luganu ve Švýcarsku a Göteborgu ve Švédsku. Roku 1978 pak samostatně vystavoval v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem a v Domě pánů z Kunštátu v Brně. Běla Kolářová pořádala během svého života mnoho samostatných výstav. První se konala v roce 1966 v galerii na Karlově náměstí v Praze, kde vystavovala asambláže a fotografie. Roku 1975 se konala výstava v brněnské Minigalerii VÚVL, kde vystavovala fotografie. Roku 1990 vystavovala v galerii J. et J. Donguy v Paříži fotografie. O rok později vystavovala v gallerii U bílého jednorožce v Klatovech fotografie. Roku 1992 pořádala výstavy v pražském Domě fotografie, kde byly vystavovány fotografie z let 1961 – 1966 a v témže roce vystavovala také ještě v Domě umění v Brně a v Moravské galerii v Brně, kde se objevily fotografie z první poloviny šedesátých let. Jan Smetana byl ve své tvorbě velmi inspirován prostředím, v němž vyrůstal. Tímto místem byla Praha – město plné zákoutí a panoramat. Raná díla jeho tvorby jsou charakteristická věcným pohledem a lineární stavbou. Od zobrazování konkrétních zákoutí se postupně odpoutával k zobrazování města jako takového, především jeho periférií. Ve struktuře malby docházelo k ustupování důležitosti linie, k pozvolnému uvolňování a spontánnějšímu projevu prostoru, včetně odlehčení barevných odstínů. Byl stále více ovlivňován světlem, které pro něj bylo jedním z hlavních veličin vnímání a zobrazování. Při zachycování měst a městského prostředí nezůstal Jan Smetana pouze u Prahy, ale inspirací mu byl také pobyt v Paříži. Jan Smetana byl mnohokrát zaujat konkrétním tématem, kterému se věnoval jak v kresbě, tak i v grafice. Jedním z takových bylo i téma plynových lamp. V tomto případě byl Smetana velmi fascinován především světlem, které tato lampa vydávala. Toto světlo na něj působilo mnohem intenzivněji a kouzelněji než klasické osvětlení. Dalším stěžejním tématem u něj můžeme pozorovat jarní déšť. Zde si Smetana velmi pohrával s možnostmi hry jemných barev, prosvětlených pročištěným vzduchem. Ve všech dílech Smetany je ale stále velmi patrná geometrie nebo alespoň některé její prvky. V padesátých letech, v době silného ideologického tlaku, se Smetana věnoval malbě klasické krajiny. Ovšem toto nebyl směr a témata, s nimiž by se Smetana vnitřně ztotožňoval. V šedesátých letech se jeho malba stala sytější a hutnější. Kresba a kontura pomocí černých a jiných velmi tmavých odstínů u něj dominovala. V sedmdesátých letech se silným tématem jeho tvorby stala jeho zahrada. Můžeme zde pozorovat bohatou barevnou škálu, nový způsob kladení barevných polí. Obrazy z tohoto období jsou velmi dynamické a plné energie. U tvorby Jana Smetany je velmi zajímavá také jeho inspirace hudbou a literaturou. Přesto, že Smetana byl malíř a výtvarník, byl i velkým milovníkem vážné hudby. Při tvorbě ve svém ateliéru poslouchal skladby hudebních velikánů (například Igor Stravinskij nebo Leoš Janáček). Od poloviny roku 1978 začala jeho tvorba nabírat zcela nové rozměry. Jeho plátna začala být dynamičtější. Jeho rukopis akčnější a barevná škála začala obsahovat výraznější a jasnější barvy. V tomto období začínal opět zesilovat podíl kresby. Tu kombinoval s koláží nebo tvořil koláže samotné. V osmdesátých letech se u něj opět velmi projevuje vliv kresby a je zde silně zastoupena technika obtisku. Smetana velmi často obtiskoval čistou látku na vrstvu barvy nanesenou na plátno. V devadesátých letech prosazoval důraz na sytost barvy v jejich základních odstínech. Velmi velký podíl v jeho tvorbě v tomto období nesou obrazy s černým pozadím, z nichž jasně vystupují barevné plochy, figury, předměty a symboly. V roce 1937 poprvé navštívil Paříž u příležitosti Světové výstavy. Sem se vrátil opět v létě roku 1946, kdy navštívil George Braqua a Alberta Giacomettiho v jejich ateliérech. V roce 1955 mnoho cestoval. Navštívil ostrovy Bali a Jáva, potom Indii, Pákistán a SSSR. Roku 1967 se dostal na studijní pobyt do Alžíru a Paříže. U příležitosti svých 50. narozenin byl jmenován zasloužilým umělcem a řádným profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. U příležitosti umělcových šedesátin uspořádal Svaz českých výtvarných umělců výstavu s názvem Jan Smetana, výběr z díla 1941 – 1978. Roku 1981 proběhla výstava jeho děl, která byla pořádána v galerii Platýz v Praze. O rok později, roku 1982, se konala v Galerii umění v Karlových Varech výstava s názvem Jan Smetana, výběr z díla 1941 – 1981. Tato výstava posléze putovala do Galerie výtvarného umění v Chebu. Rabasova galerie v Rakovníku společně s Národní galerií v Praze uskutečnila výstavu s názvem Jan Smetana, výběr z malířského a grafického díla 1942 – 1948. U příležitosti Smetanových pětašedesátých narozenin uspořádal Svaz českých výtvarných umělců výstav s názvem Jan Smetana, Výběr z díla a tato výstava se konala se Špálově galerii v Praze. Po smrti Jana Smetany se uskutečnila výstava jeho děl v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích roku 2006. Jan Smetana zemřel 6. dubna 1998 v Praze.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.