Balcar Jiří (1929 - 1968)

Jiří Balcar, český grafik, malíř, ilustrátor, typograf a kreslíř, se narodil 26. srpna 1929 v Kolíně. Patřil k několika významným poválečným umělcům, jejichž tvorba se tragicky uzavřela dříve, než mohla naplno propuknout. Přesto si však za svůj krátký život získal uměleckou pověst jak u nás tak i v zahraničí. Pocházel z rodiny kolínského lékaře Emiliana Balcara a Zdenky Balcarové, rozené Humlové. Měl jednoho bratra. Na oba syny měl otec vysoké požadavky a kvůli tomuto otcovskému autoritářství byla doma napjatá atmosféra. V roce 1945 spáchal jeho otec sebevraždu, což mladého Balcara velice silně zasáhlo. Jiří Balcar studoval na gymnáziu v Kolíně. Studium zakončil v roce 1948 maturitou. Poté byl přijat ke studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové do ateliéru Františka Tichého, který jej přijal jako mladého nadaného umělce se smyslem pro grafiku. Současně se však zapisuje ke studiu dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Avšak touha po dalším vědění byla slabší než touha po malování. A tak po roce se studiem na FFUK skončil a naplno se začal věnovat své vlastní tvorbě. Po prvním roce byl také nucen opustit školu Františka Tichého, která byla zrušena, a přejít do ateliéru Františka Muziky. Studium ukončil roku 1953. V tomto roce se také oženil s Ing. Jaromírou Hájkovou. Již na střední škole projevil Balcar veliký zájem o umění. Společně se svými spolužáky z kolínského gymnázia, Jiřím Červínem a Janem Kubíčkem, vášnivě sledoval kulturní dění v Praze. Proto se můžeme v Balcarově tvorbě setkat s pracemi již z poloviny čtyřicátých let, kdy se poprvé pokoušel o suchou jehlu. Na počátku padesátých let, tedy ještě za dob studia, byl však Balcar takřka neznámým umělcem. Jeho tvorba byla sice intenzivní, ale stále bez veřejné prezentace. Tématem tohoto období se mu stala krajina nebo portréty lidí. Před koncem studia se začal také věnovat tvorbě knižní grafiky, která pramenila z velice vřelého Balcarova vztahu k literatuře. V dalších pokusech se jednalo o klasické motivy Balcarovy ikonografie. Celoživotním tématem prací se mu stal člověk a celá společnost lidí, která jej doslova fascinovala. Významnou roli v tvorbě Jiřího Balcara sehrála také typografie. V jeho dílech mohl divák spatřit šablonové písmo, které se stalo pro jeho tovrbu typickým. V polovině padesátých let působil Jiří Balcar jako výtvarný redaktor v časopisu Květen, kde mohl uplatnit nejen své kresby, ale také své úsilí o oživení již tak stagnující kultury. Byla to první možnost, jak veřejně zasáhnout do diskuze o českém umění a dosáhnout tak nějaké názorové výměny se staršími a zkušenějšími umělci. Touto činností se Jiří Balcar dostal konečně do povědomí veřejnosti. Postupně se začal nacházet ve své práci knižního grafika a zároveň se zapojoval do kolektivních výstav užitého umění. V roce 1956 se poprvé setkal s Jindřichem Chalupeckým a byl to také rok začátku Balcarova městského období. Soustředil se na česká města, která pozoroval okem cizince a tím si udržel patřičný odstup, protože vlastním obyvatelům již podstatné detaily unikají. Svůj počáteční vzor našel v malíři Františku Hudečkovi. Na rozdíl však od Hudečkových děl, kdy chodci v ulicích představovali imaginární bytosti, se Balcar zaměřil na skutečné obyvatele města zobrazené na konkrétních ulicích. Později se tyto ulice přeměnily jen na pouhé obrysy domů usměrňující celkovou hloubku obrazu. Koncem padesátých let se potýkal s bytovými problémy, které do jisté míry ovlivňovaly i umělcovu práci. V tomto období docházelo v umění k zásadním změnám v návaznosti na celkové politické klima. Změny pociťovala především mladá generace malířů, kteří se museli vypořádat se značnou izolací od světového kulturního dění a obraceli se tak k domácím tradičním proudům. V roce 1958 se Jiří Balcar zúčastnil světové výstavy Expo 58, která se konala v Bruselu. V rámci této výstavy se ještě Balcar zúčastnil výstavy s názvem Padesát let moderního umění, kde měl možnost setkat se rozsáhlou ukázkou evropského umění 20. století. V roce 1959 podnikl Balcar svou první cestu do Paříže. Na přelomu padesátých a šedesátých let se Balcar pokoušel využít svých nově nabytých poznatků a velice rychle se přizpůsobil přechodu z domácích tendencí na evropské. Míra zahraničních informací však stále zůstávala velice chatrná. Balcar si v tomto období našel spřízněnost s abstraktní, informelní malbou, která mu umožnila prezentovat svou práci na výstavách skupiny Konfrontace. V roce 1961 se stal členem skupiny Hollar a o rok později vstoupil do Svazu českých výtvarných umělců. V roce 1964 podnikl Balcar čtyřměsíční cestu na stipendijní seminář do USA. Návrat znamenal pro malíře ukončení jeho abstraktních prací, kterým se věnoval již od roku 1959. Americká společnost jej motivovala k pokusům o něco nového, aktuálního. Balcar se tak začal osobitě a s nadšením věnovat pop-artu. Model obrazů, zvláště těch grafických již netvořila konkrétní postava, nýbrž postava různě deformovaná. V roce 1964 obdržel Balcar také čestné uznání na brněnském Bienále užité grafiky za sérii šesti plakátů a o rok později získal zlatou medaili na bienále v San Marinu. Od roku 1966 pociťoval Balcar ve své tvorbě útlum. I přesto však vznikla série vynikajících litografických děl. V posledních letech svého života vytvořil Balcar řadu obrazových cyklů a také zvládl ještě několik cest do zahraničí. JiříBalcar zahynul tragicky při automobilové nehodě 28. srpna 1968 v Praze.

Balcar Jiří

1929 - 1968

Bauch Jan

1898 - 1995

Bartovský Václav

1903 - 1961

Bělocvětov Andrej

1923 - 1997

Beneš Vincenc

1883 - 1979

Beneš Vlastimil

1919 - 1981

Beran Zdeněk

1937 - 2014

Born Adolf

1930 - 2016

Boštík Václav

1913 - 2005

Boudník Vladimír

1924 - 1968

Brázda Pavel

1926

Burian Zdeněk

1905 - 1981

Cimbura Emil

1922

Čapek Josef

1887 - 1945

Černý Karel

1910 - 1960

Demartini Hugo

1931 - 2010

Diviš Alén

1900 - 1956

Exner Ivan

1960

Fára Libor

1925 - 1988

Hejna Václav

1914 - 1985

Filla Emil

1882 - 1953

Fišárek Alois

1906 - 1980

Foltýn František

1891 - 1976

Fremund Richard

1928 - 1969

Gross František

1909 - 1985

Grygar Milan

1926

Gutfreund Otto

1889 - 1927

Hilmar Jiří

1937

Hlinomaz Josef

1914 - 1978

Hudeček František

1909 - 1990

Chad Václav

1923 - 1945

Chatrný Dalibor

1925 - 2012

Chlupáč Miloslav

1920 - 2008

Istler Josef

1919 - 2000

Janeček Ota

1919 - 1996

Janoušek František

1890 - 1943

Janoušková Věra

1922 - 2010

Jíra Josef

1929 - 2005

Jiroudek František

1914 - 1991

Jiří John

1923 - 1972

Justitz Alfréd

1879 - 1934

Kafka Čestmír

1922 - 1988

Kars Jiří

1880 - 1945

Kiml Václav

1928 - 2001

Kmentová Eva

1928 - 1980

Koblasa Jan

1932 - 2017

Kolář Jiří

1914 - 2002

Kolářová Běla

1923 - 2010

Kolíbal Stanislav

1925

Kolínská Jitka

1930 - 1992

Komárek Vladimír

1928 - 2002

Kopecký Bohdan

1928 - 2010

Kopecký Vladimír

1931

Kosárek Adolf

1830 - 1859

Kotík Jan

1916 - 2002

Kotík Pravoslav

1889 - 1970

Král Jaroslav

1883 - 1942

Kremlička Rudolf

1886 - 1932

Kubíček Jan

1927 - 2013

Kubín Otakar

1883 - 1969

Kubišta Bohumil

1884 - 1918

Kupka František

1871 - 1957

Lacina Bohdan

1912 - 1971

Lada Josef

1887 - 1957

Laška Pavel

1907 - 1983

Lhoták Kamil

1912 - 1990

Liesler Josef

1912 - 2005

Linhart Kamil

1920 - 2006

Lukavský Jaroslav

1924 - 1984

Majerník Cyprián

1909 - 1945

Málek Antonín

1937

Malich Karel

1924

Marešová Milada

1901 - 1987

Matal Bohumír

1922 - 1988

Matoušek František

1901 - 1961

Medek Mikuláš

1926 - 1974

Menčík Václav

1926

Mirvald Vladislav

1921 - 2003

Mrkvička Otakar

1898 - 1957

Muzika František

1900 - 1974

Načeradský Jiří

1939 - 2014

Nejedlý Otakar

1883 - 1957

Němec Rudolf

1936 - 2015

Nemes Endre

1909 - 1985

Nepraš Karel

1932 - 2002

Nešleha Pavel

1937 - 2003

Netík Miroslav

1920

Novák Vladimír

1947

Novák Ladislav

1925 - 1999

Ouhel Ivan

1945

Ovčáček Eduard

1933

Paderlík Arnošt

1919 - 1999

Jaroslav Paur

1918 - 1987

Pelc Antonín

1895 - 1967

Pešicová Jaroslava

1935 - 2015

Piesen Robert

1921 - 1977

Preissig Vojtěch

1873 - 1944

Procházka Antonín

1882 - 1945

Radimský Václav

1867 - 1946

Rittstein Michael

1949

Róna Jaroslav

1957

Ronovský František

1929 - 2006

Rykr Zdeněk

1900 - 1940

Schikaneder Jakub

1855 - 1924

Sion Zbyšek

1938

Sklenář Zdeněk

1910 - 1986

Slavíček Antonín

1870 - 1910

Slavík Otakar

1931 - 2010

Smetana Jan

1918 - 1998

Sopko Jiří

1942

Souček Karel

1915 - 1982

Stratil Václav

1950

Sutnar Ladislav

1897 - 1976

Sychra Vladimír

1903 - 1963

Sýkora Zdeněk

1920 - 2011

Šíma Josef

1891 - 1971

Šimák Lev

1896 - 1989

Šimotová Adriena

1926 - 2014

Šlenger Karel

1903 - 1981

Špála Václav

1885 - 1946

Štorek František

1933 - 1999

Štyrský Jindřich

1899 - 1942

Tichý František

1896 - 1961

Tikal Václav

1906 - 1965

Tittelbach Vojtěch

1900 - 1971

Toyen

1902 - 1980

Trampota Jan

1889 - 1942

Váchal Josef

1884 - 1969

Válová Jitka

1922 - 2011

Valter Karel

1909 - 2006

Vobecký František

1902 - 1991

Vostřebalová - Fischerová Vlasta

1898 - 1963

Vožniak Jaroslav

1933 - 2005

Vyleťal Josef

1940 - 1989

Wachsman Alois

1898 - 1942

Wiesner Richard

1900 - 1972

Zoubek Olbram

1926 - 2017

Zrzavý Jan

1890 - 1977

Zykmund Václav

1914 - 1984

Kokolia Vladimír

1956

Bauernfreund Jakub

1904 - 1976

Kaláb František

1908 - 1950

Klápště Jaroslav

1923 - 1999

Malý František

1900 - 1980

Podhrázský Stanislav

1921 - 1999

Serpan Jaroslav (Laroslav Sossountzov)

1922 - 1976

Vaca Karel

1919 - 1989

Neuschul Ernst

1895 - 1968

Orlik Emil

1870 - 1932

Fuka Vladimír

1926 - 1977

Mrázková Daisy

1923 - 2016

Trnka Jiří

1912 - 1969

Kyncl František

1934 - 2011

Herbst Jaroslav

1887 - 1971

Michalčík Antonín

1914 - 1998

Piskač Bedřich

1898 - 1929

Kubíček Jánuš

1921 - 1993

Urbásek Miloš

1932 - 1988

Merta Jan

1952

Procházková Linka

1884 - 1960

Dlouhý Bedřich

1932

Hliněnský Robert

1908 - 1979

Lamr Aleš

1943

Puchnarová Dana

1938

Gruber Ivan

1929

Hendrych Jan

1936

Jiří Mědílek

1954

Plicka Karel

1894 - 1987

Miroslav Šnajdr

1952

Smutný Oldřich

1925

Preclík Vladimír

1929 - 2008

Milan Kyncl

Tomáš Rajlich

Karel Nepraš

Rotrekl Theodor

Karel Valter

Štech Adam

Kintera Krištof

Stanislav Zippe

Bartuszová Mária

1936 - 1996

Chatrný Ivan

1928 - 1983

Trinkewitz Karel

Bilecki Jiří

Kučerová Alena

Valenta Jiří

Přibyl Lubomír

Jetelová Magdalena

Zippe Stanislav

Wojnar Jan

Novosad Karel

Milkov Stefan

Bauer Michal

Vyleťal Jan

Antal Eduard

dfdf

Švankmajer Jan

Dobeš Milan

Kunc Milan

Válová Květa

Géza Szóbel

Pavel Rudolf

Boška Jindřich

Kádár Béla

Fiedler François

Bielecki Jiří

Přibyl Lubomír

1937

Kučerová Alena

1935

Paur Jaroslav

Bielecki Jiří

1929 - 2000

Zemánek Bohumil

Válová Květa

1922 - 1998

Bolf Josef

Pištěk Theodor

Antal Eduard

1929 - 2011

Vohrabal Josef

fdf

Drtikol František

Maňka Pavel

Čihánková Jarmila

Miertušová Anastázia

Radoslav Kratina

Nápravník Milan

Jelínek Jiří

1901 - 1941

Pražák Čeněk

1914 - 1996

Lubomír Typlt

Aleš Veselý

Jaroslav Vožniak

Květa Válová

Jiří Valenta

Kresba II.

Daniel Pitín

Císařovský Tomáš

Nikl Petr

John Jiří

Belohradský Štefan

Hampl Josef

Bartuzs Juraj

Fila Rudolf

Bartusz Juraj

1933

Švec Ján

Monogramista D.T.

Klimo Alojz

Rybka Zdeněk

Zívr Ladislav

Vasilko Ján

Anderle Jiří

Sophistica Gallery Privátní galerie českého moderního umění a současného umění.